فعالیت باباپسته

«باباپسته» مرجعی برای تامین پسته در تناژ بالا برای شرکت های صادراتی است.

در باباپسته کشاورز ها نمونه ی آنلاین پسته خودشون رو با تمام جزییات مقدار محصول، نوع پسته، میزان دهنبست و به همراه عکس . . . ارسال میکنند و خریداران پسته از نمونه های آنلاین موجود ثبت سفارش میدهند.

وظایف باباپسته 

ایجاد شرایطی جهت خرید و فروش ایمن پسته در تناژ بالا.

پرداخت ها برای کشاورز در باباپسته بصورت نقدی انجام میشود .

کارشناسی کامل بار کشاورز برای خریدار طبق سفارش انجام میشود (از نظر انس، میزان بار، میزان دهنبست و نخودو، رویت پسته برابر با نمونه).

محصولاتی که در باباپسته تامین میشوند :

پسته خندان

پسته دهنبست

پودر و مغز پسته

پوست پسته

فهرست