خرید و فروش پوست پسته (برای صادرات ترکیه)

برای خرید پوست پسته از رفسنجان میتونید به شماره 09211827107 تماس بگیرید .

نمونه پوست پسته

انبار پوست پسته

تصاویر بار پوست پسته برای خرید و فروش

خرید پوست پسته
فروش پوست پسته تناژ بالا
تناژ بالای پوست پسته برای خرید و فروش
پوست پسته تناژ بالا(صادرات برای ترکیه)
خرید پوست پسته برای صادرات
فهرست